Lillgården logo_bred mobilversion

Vårterminens planering  Lillgården

Vårterminens planering Mellanskolan

Övergripande information

Öppettider/verksamhet

Lillgårdens Montessoriförskola består av två hus, Lillgården och Mellanskolan.  

 

Barngrupperna och personal 

I barngruppen från 1-3 år, som idag består av 12 barn, arbetar 4 pedagoger. Denna barngrupp är uppdelad i "Lillgruppen" och "Mellangruppen"/3-års gruppen.

 

På Mellanskolan finns de större barnen, i åldrarna 3-6 år och gruppen här består idag av 14 barn, med 3 pedagoger.

 

Vi har hög personaltäthet och ser det som en fördel att vår förskolechef även är verksam i barngrupperna.

 

Du kan läsa mer om terminsplaneringen här till vänster. Terminsplaneringen kan du även hitta i entréerna.

 

Information till föräldrar

I våra entréer/hallar sätts viktig information som styrelseprotokoll, månadsbrev, daglig fotodokumentation/pedagogisk dokumentation, veckoplanering samt matsedel upp. . Varje fredag skickas ett nyhetsbrev per mail till alla föräldrar.

 

Pedagogisk litteratur

Alla föräldrar har tillgång till pedagogisk litteratur och böckerna finns i köket på Lillgården. Lånar ni hem en bok skriver ni upp er på listan på insidan av dörren till skåpet. Ni stryker ert namn vid återlämning och skriver datum.

 

Övrigt

Hos oss är barnen försäkrade.
Barnomsorgsavgiften direktdebiteras varje familj av Lillgården. Maxtaxa tillämpas.

 

 

Något annat du undrar över? Hör gärna av dig till oss
via vårt kontaktformulär eller till info@lillgardensmontessori.se

Lillgårdens Montessoriförskola, Mellangatan 7, 263 52 LERBERGET

Tel: +46 72-2038435, Epost: info@lillgardensmontessori.se