Lillgården logo_bred mobilversion

Välkommen till
Lillgårdens montessoriförskola

- en förskola med små barngrupper och hög personaltäthet.

På Lillgårdens Montessoriförskola blåser friska vindar från havet som ligger

endast ett stenkast från våra mysiga hus.

 

Vår förskola ligger i Gamla Lerberget, söder om Höganäs. Verksamheten är

uppdelad i två byggnader; Lillgården för barn i åldrarna 1-3 år och Mellanskolan

för barn 3-5 år.

 

Lillgårdens Montessoriförskola utgår från Montessoripedagogiken, som skapades

av Maria Montessori och vi arbetar enligt läroplanen Lpfö18 .
Vi har flera specialkompetenser inom förskolan. Utöver våra Montessoripedagoger

har vi även en pedagogista inom Reggio Emilia anställd inom verksamheten.

 

Lillgården drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att varje förälder har

full insyn i verksamheten, bl.a. genom styrelsearbete och "fixargrupper". Föräldrar

är alltid välkomna att delta i förskolans vardag eller bara hälsa på!

 

Vår målsättning är att barnen ska:

  • Känna trygghet 
  • Ses och bekräftas varje dag
  • Utvecklas självständigt utifrån deras eget utvecklingsstadie
  • Ta ansvar i sitt lärande och sin sociala utveckling
  • Visa hänsyn till varandra  
  • Utveckla en ömsesidig respekt för den enskilde individen
  • Våga ge uttryck för sina känslor
  • Lära sig att uttrycka sig i ord, bild, ljud och rörelse
  • Få tillfälle att skapa och att utforska sin omvärld

Vi vill tillsammans med Er föräldrar ge barnen en fantastisk förskoletid.

Varmt välkomna!

Lillgårdens Montessoriförskola, Mellangatan 7, 263 52  LERBERGET

Tel: +46 72-2038435, Epost: info@lillgardensmontessori.se