Pedagogik

Lillgårdens montessoriförskola arbetar med montessoripedagogik, Barnkonventionen, läroplanen (Lpfö 18) och De yngsta barnens egen läroplan.


Lärmiljöerna är skapade utifrån att ge barnen förutsättningar att utveckla självständighet, koncentration, socialt samspel, koordination och kreativitet genom ett lustfyllt lärande.


Lillgårdens montessoriförskolas målsättning är att barnen ska:

  • Känna trygghet 
  • Ses och bekräftas varje dag
  • Utvecklas självständigt utifrån deras eget utvecklingsstadie
  • Ta ansvar i sitt lärande och sin sociala utveckling
  • Visa hänsyn till varandra  
  • Utveckla en ömsesidig respekt för den enskilde individen
  • Våga ge uttryck för sina känslor
  • Lära sig att uttrycka sig i ord, bild, ljud och rörelse
  • Få tillfällen att skapa och att utforska sin omvärld

Här till höger hittar du länkar och dokument med fördjupad information.

Lillgårdens Montessoriförskola, Mellangatan 7, 263 52 LERBERGET

Tel: +46 72-2038435 Epost: info@lillgardensmontessori.se