samarbete

promenad "två och två"

bollspel -
lag och individuell träning

social lek i barnens "kök"

traditioner