Information

Lillgårdens Montessoriförskola består av två hus, Lillgården (vitt hus) och Mellanskolan (brunt hus).  


Lillgården har barn i åldern 1-4 år och där arbetar 4 pedagoger. Barngruppen delas utifrån aktivitet och barnens mognad.
 

På Mellanskolan går de äldre barnen, i åldrarna 3-6 år och där arbetar 3 pedagoger och 1 resurs. 

 

Vi har hög personaltäthet och ser det som en fördel att vår rektor även är verksam i barngrupperna. 
 

De senaste utbildningarna under hösten 2022 har varit HLR utbildning för personal och vårdnadshavare samt "Undervisning och projektarbete i förskolan" för pedagogerna. 
HLR hålles varje läsår för personalen och löpande för vårdnadshavarna. 

 

Miljön

Lillgårdens Montessoriförskola har anpassad innemiljö enligt Montessoripedagogiken där all inredning är i barnens höjd, såsom bord, stolar, hyllor och toaletter. Allt material som finns utifrån montessoripedagogiken är vetenskapligt utvecklat med en genuin logik som gör det lätt för barnen att hantera. Miljön skall inge trygghet, trivsel, stimulera fantasin och utforskarivern, samt utformad efter barnens behov av ordning.

 

I lokalerna i båda husen på förskolan har vi skapat "rum i rummet". Det vill säga att de stora rummen har delats in i små avdelningar med hjälp av hyllor i olika utförande för att kunna skapa olika lärmiljöer som innehåller social lek, konstruktion, kreativt skapande, matta och soffa för samlingar och lässtunder.
 

Till förskolan finns två inhägnade utegårdar i anslutning till husen med plats för lek och rörelse. På ena gården finns sandlådor, klätterställning, liten rutschkana och förråd med lekmateriel samt förråd för vagnar där de yngsta barnen sover.
Den andra gården innehåller öppen yta för planerade lekar och bollspel med mål och stall för käpphästar. 
På gårdarna finns bänkar och bord med plats för barnen att tillsammans äta mellanmål eller andra aktivteter så som rita, spela spel osv. 

  
Lillgårdens montessoriförskola ligger i en fantastisk miljö med närhet både skog, strand, bibliotek och lekplatser. 

Måltider

Dagens måltider startar vid förmiddagsfikan efter samlingen ca 9.30. Till denna fikan serverar förskolan knäckebröd och frukt enligt säsong. 

Lunch kommer från Sandflygsgården och sedan serveras i båda husen kl. 11.30. Lunchen varierar varje vecka, det serveras i vegetariskt en dag i veckan. Till varje måltid serveras grönsaker eller sallad och barnen erbjuds mjölk och vatten att dricka. Barn som har allergi serveras anpassad kost.


Mellanmål serveras klockan 14.30 och består av olika sorters smörgås med varierande pålägg, yoghurt med rågfras, russin och banan. Barnen erbjuds vatten och mjölk att dricka och det serveras alltid någon frukt eller grönsak. Under den värmare årstiden serveras mellanmål ute i den mån det går. 


Under måltiderna utgår vi från Montessoris "praktiska-livet-övningar", vilket innebär att barnen hjälper till att duka och plocka undan, ta mat själva och lär sig bordsskick. 

Tyra

Vi använder sig av appen "Tyra" där all information från oss finns om vad som är aktuellt just nu, blogg med bild och text från verksamheten, barnen enskilda portfolio, meddelande, dokument, samt in- och utcheckning av närvarande barn. Som vårdnadshavare lägger man enkelt in sitt schema och frånvaroanmälan i appen, tar del av informationen ovan och skickar meddelande till pedagogerna.