Föräldrakooperativ

Lillgårdens Montessoriförskola drivs som ett föräldrakooperativ, en ideel förening utan vinstintresse. Vid eventuell vinst går den tillbaka in i verksamheten och barnen.

Här är vårdnadshavarna mer delaktiga genom aktiviteter så som fixargrupper, städdagar och fredagsstängningar vilket skapar en större insyn, delaktighet, sammanhållning och trygghet eftersom barn och föräldrar känner varandra. 


En gång om året på våren har vi årsmöte där alla familjer deltar och har rösträtt i en del punkter. 

Styrelsen

Som föräldrakooperativ drivs vi som en ekonomisk förening, med styrelsen som huvudman för föreningen. I styrelsen sitter föräldrar från versamheten som besitter olika kunskaper. Styrelsen består idag av sju ledamöter och två suppleanter.  Dessa träffas tre-fyra gånger per termin.

Lillgårdens Montessoriförskola, Mellangatan 7, 263 52 LERBERGET

Tel: +46 72-2038435, Epost: info@lillgardensmontessori.se