Babblarnas Dadda tränar språket, naturvetenskap, teknik och här även matematik (färgen grön)

anfang, versal

Vad hör ihop?

"Guldlock och de tre björnarna"
saga med rekvisita