Ett potpurri av bilder ifrån vår verksamhet höstterminen 2022.

Språk -
temaarbete med Babblarna på Lillgården

Matematik med montessorimateriel

Naturkunskap -
läran om kroppen

Naturkunskap -
odla

Promenader i närmiljön

Skapande verksamhet -
 återvinningsmaterial

Besök av ambulansen

Språk -
saga med rekvisita

Samarbete
 

Babblarna & kusinerna:
i temat får Lillgården in alla ämnen ifrån läroplanen (Lpfö 18) och "De yngsta barnens egen läroplan"

FN-dagen

Naturkunskap -
kroppen

Naturkunskap -
fakta om igelkotten

Nalle-dagen

Matematik -
siffra med antal

Språk -
para ihop

Skapande verksamhet -
naturmaterial

Språk -
anfang